Kruisbloem, Kloosterkazerne Breda.

Het uit de dertiende eeuw daterende klooster van Breda werd in de zeventiende eeuw verbouwd tot kloosterkazerne waarbij het dak verlaagd werd en de kruisbloem met 16 hogels verloren gingen. Tijdens de laatste grote kanjer restauratieproject werd het dak weer naar de oorspronkelijke hoek van 67 graden teruggebracht. In overleg met de Rijksdienst voor monumentenzorg hebben wij in 2002 het benodigde tekenwerk verzorgd voor de reconstructie van de vroeg Gotische kruisbloem en hogels. Deze zijn in onze werkplaats uitgevoerd en vervolgens geplaatst.

Kruisbloem
Kruisbloem
Detail kruisbloem
Detail kruisbloem