Topgevel Walvissen

In 2009 kreeg Tobias Snoep een verzoek binnen om twee gelijke gevelbekroningen – bestaande uit 4 walvissen en twee frontons – te vervaardigen in Frans kalksteen. Op basis van zijn schets en in samenspraak met de klant, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.

  • De staarten van de walvissen niet open te hakken ten behoeve van een gesloten contourlijn.
  • In samenspraak met klant eventuele voorziening aanbrengen voor LED-verlichting ten behoeve van de fonteinen.
  • Dat de dikte van het beeldhouwwerk afgestemd zal worden op een metseldikte van de gevels.
  • Dat de plaatsing van de gevelbekroning in regie wordt uitgevoerd.

Het scheppingsproces

Tobias is begonnen met het vervaardigen van 1:1 tekeningen van de 26 onderdelen voor de gevelbekroning. De bekroning is voorzien van handgefrijnde of gescharrelde afwerk beitelslag en handgemaakte onderdelen. Op basis van deze tekeningen heeft hij de levering van het Frans kalksteen bepaald. Bruto 4.64m3.
Hij is begonnen met de staart te hakken van de walvis. Daarna heeft hij de staart op een stuk steen geplaatst en op die steen het lijf van de walvis opgetekend en het lijf met de hand uitgehakt, gebeeldhouwd. Toen het spannende moment. De staart op het lijf plaatsen.
En voila de eerste walvis was geboren!
Uiteindelijk heeft hij in totaal 4 walvissen gehakt en twee frontons gebeeldhouwd.
De plaatsing van de twee gevelbekroningen is in regie gedaan met de klant.

Schetsvoorstel

Schets gevelbekroning

Het scheppingsproces

De walvis wordt opgetekend op de steen
Hij start met het hakken van de staart
De staart is af
De staart wordt op de steen geplaatst van het lijf
Tobias aan het werk
Detail walvis
De werkplaats
Detail fronton
Het fronton

Plaatsing van alle onderdelen voor de gevelbekroning

In fases zijn de onderdelen opgeladen, getransporteerd naar locatie en afgeladen
Het afladen van het lijf van de walvis
De eerste walvis gaat omhoog
Met behulp van een hijskraan (hoogwerker) wordt de walvis geplaatst
Plaatsen van de eerste walvis
Plaatsing van de walvis
De walvissen zijn geplaatst
Plaatsing van de fronton
De gevelbekroningen zijn geplaatst