Gevelstenen Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen (VVAG)

Onder de bezielende leiding van Jos Otten krijgt Tobias regelmatig oude gevelstenen aangeboden met de vraag die te restaureren.  Deze gevelstenen vinden na restauratie een nieuw onderkomen in gevels in Amsterdam.

Gevelsteen Het Groene Wout

De gerestaureerde gevelsteen Het Groene Wout in de gronderig, klaar om gepolychromeerd te worden
Gepolychromeerd en klaar op geplaatst te worden

Gevelsteen Kaarsenmaker

Gerestaureerde en gepolychromeerde gevelsteen Kaarsenmaker
Detail van het gezicht

De restauratie van de gevelsteen
De Blaauw Brugh Over Den Amstel

Voor de restauratie
De restauratie is uitgevoerd en er wordt gestart met het polychromeren
Voor de restauratie – detail
Na de restauratie en tijdens het polychromeren – detail
De gerestaureerde gevelsteen De Blaauw Brugh Over Den Amstel

Plaatsing van de gevelsteen De Blaauw Brugh Over Den Amstel

Verwijderen van de bakstenen om ruimte te maken voor de gevelsteen
Het ophijsen van de gevelsteen
Bijna op de juiste positie van de gevel
Geplaatst in de gevel