Afbeeldingen voor en na restauratie stoepen.

Voor herstel
Voor
Na herstel
Na
Voor
Voor
Na
Na
Voor
Voor
Na
Na
Voor
Voor
Na
Na

Restauratie stoep

Afgelopen voorjaar hebben we een stoep in de buurt van het Vondelpark gerestaureerd.

Oude situatie (voor herstel)

Nieuwe situatie (na herstel van stoep)

Bestaande situatie souterrain

Nieuwe situatie souterrain

Oude situatie

Nieuwe situatie