Gevelsteen Koewachter

In 2015 is Tobias Snoep benaderd voor het hakken van de gevelsteen Koewachter. Het ontwerp is tot stand gekomen in goed overleg met klant. De gevelsteen is gebeeldhouwd/gehakt en gepolychromeerd. De uiteindelijke plaatsing van de gevelsteen hebben we ook verzorgd.

 

IMG_2661 IMG_2680 IMG_2709 IMG_2739