Snoep en Vermeer en de AVG

Zoals u wellicht al weet, is de wet omtrent het bewaren en verwerken van persoonsgegevens in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via dit bericht informeren we u graag over de gegevens die wij van u en onze andere klanten bewaren en verwerken.

Snoep & Vermeer Natuursteenwerken B.V Reggestraat 18 1078 CZ Amsterdam + 31 (0)20 – 6717668
KvK 34167540 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
De heer Snoep is de functionaris gegevensbescherming van Snoep & Vermeer Natuursteenwerken B.V. Hij is te bereiken via kantoor<at>snoepenvermeer.nl.

Welke gegevens van klanten worden bewaard en verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Kvk-nummer (indien van toepassing)
 • Btw-nummer (indien van toepassing)
 • Betalingsgegevens omtrent bij ons geplaatste bestellingen
 • Uw factuurgeschiedenis

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

 • Voor het verwerken van bij ons geplaatste bestellingen
 • Klantenservice en contact

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bij ons geplaatste bestellingen, bijvoorbeeld PostNL, DHL en DPD pakketservices.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting.

Indien u akkoord gaat met bovenstaande hoeft u niets te doen.

Snoep & Vermeer Natuursteenwerken B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via via kantoor<at>snoepenvermeer.nl